Bestyrelsen for Marselisborg Sejlklub


Formand

     Asger Christiansen
 Tlf. 2068 9045 / 2030 5204
 formand@
 marselisborgsejlklub.dk
 Formand for sejlklubben
 Sailing Aarhus
 
 

Næstformand

     Morten Bigum Johansen
 Tlf. 2167 9574
 mortenbigumjohansen@
 gmail.com
 Næstformand for sejlklubben
 Ungdomsafdelingen,
 Følgebådsudvalg,
 Elliots

Kasserer

     Erik Meldgaard Andersen
 Tlf. 2548 8540
 kasserer@
 marselisborgsejlklub.dk
 Kasserer og Elliots
 
 
 
 

Bestyrelsesmedlem

     Nils Andersen
 Tlf. 2616 1262
 nils@
 anders1.dk
 Dansk Sejlunion
 Den Blå Skole & Eventudvalg
 herunder baneteam
 

Bestyrelsesmedlem

     Søren Harmsen
 Tlf. 2023 9889
 s.harmsen@
 mail.dk
 Kapsejladsudvalg &
 Sailing Aarhus
 
 

Bestyrelsesmedlem

     Jørn Nielsen
 Tlf. 2986 9091
 merete-jorn@
 stofanet.dk
 Referent, hjemmeside,
 nyhedsbreve, turudvalg og
 kursusudvalg
 
 

Bestyrelsesmedlem

     Søren Jendresen
 Tlf. 8693 0011 / 4013 0011
 sj@
 jendresen.dk
 Sponsorudvalg
 
 
 

Suppleant

     Linda Husted
 Tlf. 5149 5347
 lindahusted@
 live.dk
 Klubhusudvalg,
 Festudvalg,
 Ad hoc-udvalg og
 Facebook

Suppleant

     Niels Breuner
 Tlf. 9197 8050
 amadea@
 it.dk
 Sejlerskolen
 
 
 
 

Medlemsadministration

     Pernille Vrang Lauersen
 Tlf. 5215 7528
 medlem-admin@
 marselisborgsejlklub.dk
 Medlemsadministration
 
 
 
 

 Bestyrelsen træffes kl. 17.00-17.30 i klubhuset i forbindelse med ordinære bestyrelsesmøder, som normalt er 2. tirsdag i måneden undtagen juli