Redaktionen - www.marselisborgsejlklub.dk


Udvalgsmedlem

     Marie Nissen
 Tlf. 2298 4496
 marienissen@
 hotmail.dk
 
 
 
 

Udvalgsmedlem

     Pernille Vrang Lauersen
 Tlf. 2557 0249
 medlem-admin@
 marselisborgsejlklub.dk
 
 
 
 

Udvalgsmedlem

     Per Hjerrild Hansen
 Tlf. 4126 7827
 perhjerrild@
 gmail.com
 
 
 
 
 

Udvalgsmedlem

     Rita Skriver
 Tlf. 4042 3899
 rs@
 jskriver.dk
 
 
 
 

Bestyrelsesrepræsentant

     Jørn Nielsen
 Tlf. 2986 9091
 merete-jorn@
 stofanet.dk
 
 
 
 

Facebook

     Pia Storvang
 Tlf. 
 postmaster@
 s2vang.dk
 
 
 
 
 

Facebook

     Linda Hussted
 Tlf. 5149 5349
 liondahusted@
 live.dk