Turudvalget i Marselisborg Sejlklub


Udvalgsmedlem

     Merete Hansen
 Tlf. 4075 9098
 merete.hansen63@
 gmail.com
 
 
 
 

Udvalgsmedlem

     Jørn Tholstrup
 Tlf. 6177 1688
 j-tholstrup@
 live.dk
 
 
 
 

Udvalgsmedlem

     Rita Skriver
 Tlf. 4042 3899
 rs@
 jskriver.dk
 
 
 
 
 

Udvalgsmedlem

     Birgit Tholstrup
 Tlf. 23259399
 bt8310@
 gmail.com
 
 
 
 

Udvalgsmedlem

     Jørn Skriver
 Tlf. 2046 8342
 js@
 jskriver.dk
 
 
 
 

Udvalgsmedlem

     Jørn Nielsen
 Tlf. 2986 9091
 merete-jorn@
 stofanet.dk
 
 
 
 
 

Bestyrelsesrepræsentant

     Erik Meldgaard Andersen
 Tlf. 2548 8540
 kasserer@
 marselisborgsejlklub.dk